Skip to content Skip to navigation

AVISO SOBRE LIMPEZA DE FINCAS

Con data do día 3 deste mes o Concello de Vigo publicou no DOG o ANUNCIO do 1 de xullo de 2022 de notificación da resolución de execución forzosa de forma subsidiaria da obriga de xestión da biomasa.

No mesmo faise referencia ás fincas que están sen limpar de especies proclives a causar incendios e avisan de que se procederá a limpeza das mesmas e logo se lle cobrará aos donos.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220803/AnuncioL257-040722-00...

https://www.boe.es/boe_n/dias/2022/06/15/not.php?id=BOE-N-2022-681527

Nunha listaxe no Boletín Oficial do estado aparecen varias localizadas en Freixo.

Na imaxe adxunta pódese ver a zona onde se ubican as fincas pendentes de limpeza.


Centro Veciñal e Cultural de Valladares - Copyright © 2014